รายละเอียดการทำแบรนด์กลุ่มน้ำปลาร้า

**หมายเหตุ**
ทำแบรนด์น้ำปลาร้า ราคาเฉพาะ 5 สูตร (ฝาส้ม,ฝาทอง,ฝาชมพู,ฝาดำ,ฝาม่วง)
“ฝาแดง” ไม่ร่วมรายการทำแบรนด์.